Ozontherapie

Wat is ozon?

Ozon is als 3-atomige-zuurstofverbinding O3 een energierijke vorm van de normale atmosferische zuurstof O2, die een 2-atomige zuurstofverbinding is. Ozon is een kleurloos gas met een typische geur. Wegens zijn sterk oxiderende werking en zijn uitgesproken desinfecterende eigenschappen wordt ozon wereldwijd gebruikt voor de zuivering van vervuild water en de bereiding van drinkwater.
Medische ozon wordt uit zuivere zuurstof gemaakt. In een ozongenerator wordt door middel van stille elektronische ontlading O2 omgezet in O3. De concentratie wordt afhankelijk van de indicatie en de toestand van de patiënt door de behandelende arts bepaald.
Omdat de ozonmolecule niet stabiel is, wordt medische ozon ter plaatse gemaakt en onmiddellijk aangewend.

Wat is ozontherapie?

Ozon stimuleert het anti-oxidantensysteem in het lichaam. De belangrijkste toepassing berust op de chemische reactie van ozon met lichaamseigen moleculen (vooral bij eigenbloedtherapie en rectale insufflatie).

Ozontherapie is volkomen risicoloos en ongevaarlijk, maar ozon op zich is toxisch voor het longslijmvlies (vandaar het gevaar van ozonpieken in de atmosfeer bij grote hitte en luchtvervuiling). Ozon in opgeloste vorm is echter een zeer interessant geneesmiddel. Er zijn verschillende vormen van ozontherapie:

  • Eigenbloedtherapie is de frequentst gebruikte vorm: bij grote eigenbloedbehandeling wordt 100 à 250 ml bloed met ozon verrijkt en via een druppelinfuus terug in het lichaam gebracht. Bij kleine eigenbloedbehandeling wordt 5 à 10 ml bloed in een spuitje vermengd met het ozon-zuurstofmengsel en terug in de bil gespoten.
  • Ozonwater: door bi-gedistilleerd water gedurende een bepaalde tijd met ozon te verrijken ontstaat ozonwater. Dit is zeer doeltreffend bij acne, geïnfecteerde wonden en Helicobacterinfecties van de maag.
  • Zalf: door olijfolie gedurende een bepaalde tijd met ozon te verzadigen ontstaat ozonzalf. Deze zalf bewaart langer dan ozonwater en heeft dezelfde indicaties als het water maar is krachtiger. Bij doorligwonden, brandwonden, gangreen, schimmelnagels en eczeem is ze bijzonder efficiënt.
  • Begassing: bij deze techniek wordt het te behandelen lichaamsdeel, bvb. een slecht genezende wonde, in contact gebracht met ozon. Na deze behandeling stelt men een betere doorbloeding en een snellere genezing vast.
  • Rectale insufflatie wordt vooral toegepast bij darmziekten (colitis, Crohn). Hierbij wordt het ozon-zuurstofgas via een katheder in de darm gebracht.

Intra-articulaire injecties: worden toegepast in de reumatologie, orthopedie en traumatologie.

Bij welke aandoeningen is ozontherapie zinvol?

Er zijn heel wat ziekten die door ozontherapie gunstig beïnvloed of zelfs genezen kunnen worden. Ozontherapie heeft dankzij haar gunstig therapeutisch resultaat de laatste jaren dan ook een onvervangbare plaats in de geneeskunde verworven.
Om ervoor te zorgen dat u als patiënt van de allernieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen zou kunnen genieten, hebben de ozontherapeuten zich verenigd in het Studie- en Documentatiecentrum voor de Ozontherapie vzw, dat tot doel heeft om ervaringen tussen de artsen onderling uit te wisselen, patiënten en hun indicaties te bespreken, onderzoek te stimuleren enz.
Uw ozontherapeut kan u informeren bij welke aandoeningen een ozontherapie werkzaam en nuttig kan zijn.
Evenals bij alle andere therapieën kan men natuurlijk ook bij ozontherapie vooraf geen 100% garantie geven op het therapeutisch resultaat.

Ozontherapie is o.a. effectief bij:

– Doorbloedingsstoornissen van de hersenen, het hart en de ledematen
– Bacteriële en virale infecties (hepatitis, herpes, zona)
– Brandwonden, infecties van de huid en geïnfecteerde wonden (open wonden en doorligwonden)
– Astmatische klachten en allergieën; COPD (chronische bronchitis)
– Klachten van moeheid, uitputting, burn-out en verzwakking van het lichaam
– Langdurige en chronische pijnen, ook pijnen bij reumatoïde artritis of pijnen door beschadigde zenuwen (postzonalepijn)
– Bepaalde oogziekten zoals macula degeneratie
– Behandelingen gericht op anti-aging
– Voor en na heelkundige ingreep (snellere recuperatie en minder verwikkelingen)