Hart-en Vaatziekten

Over aderverkalking en cholesterol

De grote oorzaak van hart- en vaatziekten is aderverkalking en dat wordt vaak in verband gebracht met een ongezond cholesterolgehalte. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat er geen verband is tussen de cholesterolwaarden en aderverkalking. Tal van studies tonen onomstotelijk aan dat mensen die lage cholesterolwaarden hebben evenveel of even weinig aderverkalking hebben als mensen met hoge cholesterolwaarden en dat er evenveel mensen met lage cholesterol sterven aan een hartaanval als mensen met hoge cholesterol.

Je cholesterolpeil is gezond als de verhouding tussen je totale cholesterol en je HDL-cholesterol ten hoogste 4 ½ is. Dat noemt men de ‘risicofactor’. Iemand met een totale cholesterol van 240, een LDL van 120 en een HDL van 80 heeft een risicofactor 3. Als er geen andere risicofactoren voor aderverkalking zijn, is er dus geen enkele reden om je zorgen te maken.

Duizenden studies hebben inmiddels aangetoond dat niet een te hoge cholesterol, maar wel de oxidatie van LDL-cholesterol een van de belangrijkste oorzaken is van aderverkalking. Wat je dus moet doen, is niet alleen de cholesterol en LDL-cholesterol in het oog houden. Het is van cruciaal belang vooral de oxidatie van LDL tegen te gaan. Dat kun je in de eerste plaats doen door antioxidanten in te nemen. Bij veel mensen is een tekort aan co-enzym Q10 de oorzaak van oxidatie van LDL-cholesterol. Ook roken, hoge bloeddruk en te veel suikers in de voeding kunnen LDL-cholesterol doen oxideren.

Vast staat echter ook dat er naast cholesterol nog verschillende andere risicofactoren zijn die een belangrijke rol spelen bij aderverkalking:

 • Te veel oestrogenen
 • Tekorten aan omega 3-vetzuren EPA en DHA
 • Teveel aan reactieve proteïne (CRP)
 • Geoxideerde LDL Te veel insuline
 • Te weinig HDL
 • Te veel glucose Tekort aan vitamine D
 • Te veel triglyceriden
 • Te weinig testosteron
 • Te veel fibrinogeen
 • Te veel homocysteïne Hoge bloeddruk
 • Tekort aan vitamine K
 • Te veel Lp-PLA2

De meeste van deze risicofactoren heb je helemaal zelf in de hand en kun je voorkomen door een gezond dieet en voldoende lichaamsbeweging beweging.

Wat kun je preventief doen?

Chelatietherapie

EDTA-chelatietherapie is een zeer veilige, ontgiftende therapie waarbij via een infuus een synthetisch aminozuur (EDTA of ethyleendiamine-tetra-acetaat) wordt toegediend. Dit aminozuur heeft de eigenschap dat het zich graag bindt aan metalen en mineralen. Deze binding noemt men een chelaat. Vooral zware metalen (zoals lood, cadmium en kwik) hebben een sterke affiniteit met EDTA en vormen er sterke bindingen mee.

In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw ontdekten artsen die hartpatiënten met een loodintoxicatie behandelden dat hun patiënten een sterke vermindering van hartklachten hadden.

Zelf pas ik in mijn praktijk al langer dan twintig jaar chelatietherapie toe. Het is een therapie zonder nevenwerkingen. Ik heb reeds duizenden infusen gegeven en ondervind dat de therapie bijzonder goed werkt bij verstoppingen van de bloedvaten in de benen en rond het hart.

De voorbije twintig jaar werd chelatietherapie door heel wat wetenschappers bestudeerd, waarbij de werking en gunstige effecten in kaart zijn gebracht. In 1993 verscheen een studie waarin werd aangetoond dat patiënten die een hartaanval hadden gehad en daarna chelatietherapie volgden, een sterk verminderd risico hadden op een nieuw infarct. Zeventig procent was na drie jaar klachtenvrij en hun levenskwaliteit was sterk verbeterd: ze konden beter trappen lopen, waren minder snel kortademig, kregen meer bloeddoorstroming naar de onderste ledematen, hadden minder pijn in de benen enzovoort.

Onderzoek in 2014 (dubbel blind, placebo gecontroleerd) heeft aangetoond dat EDTA chelatietherapie inderdaad werkzaam is.
Voornamelijk diabetespatiënten hebben er baat bij. Deze patiënten zijn erg onderhevig aan hart- en bloedvataandoeningen als gevolg
van hun ziekte. Bij diabetici zag men daling van 43 procent van mortaliteit, herval na operatie en heropname in het ziekenhuis voor hartproblemen. Andere patiënten hadden 18 procent vermindering in herval van hart-en bloedvatproblemen.

Chelatietherapie kan ook preventief worden toegepast, om aderverkalking te voorkomen. Het kan worden toegediend na een bypassoperatie om nieuwe hartaanvallen te voorkomen. In veel gevallen is chelatietherapie een veilig alternatief voor een hartoperatie en meestal is het een therapie die operaties aan de benen bij verstopte bloedvaten kan voorkomen. In veel gevallen kan chelatietherapie ervoor zorgen dat een amputatie of hartoperatie vermeden wordt.

In mijn ogen is chelatietherapie een zeer waardevolle aanvullende therapie, als onderdeel van een totaalbehandeling waarin ook gezonde voeding, lichaamsbeweging, vermindering van stress en voedingssupplementen van fundamenteel belang zijn. De therapie bewijst ook haar waarde als aanvulling bij klassieke geneesmiddelen.

Chelatietherapie beïnvloedt twee processen en werkt dus op twee manieren:

 1. EDTA neutraliseert vrije radicalen. Als vrije radicalen onder invloed van bepaalde omstandigheden (roken, stress, ongezonde voeding, luchtvervuiling, overmatig alcoholgebruik, sommige medicijnen) vrije baan krijgen, gaan ze cellen beschadigen, met als gevolg een versneld verouderingsproces, kanker en aderverkalking. De productie en activiteit van deze vrije radicalen kan in de hand worden gewerkt door zware metalen in de bloedstroom. Chelatietherapie zorgt ervoor dat deze zware metalen worden geëlimineerd.
 2. EDTA bindt niet alleen zware metalen, maar ook calcium. Hierdoor wordt de verhouding tussen calcium en magnesium gunstig beïnvloed. Dat heeft een gunstige invloed op het aderverkalkingsproces.

In de praktijk wordt de werkzame stof EDTA samen met een cocktail van vitaminen, mineralen en aminozuren toegediend via een infuus. De behandeling gebeurt één of twee keer per week en moet twintig tot vijftig keer herhaald worden, afhankelijk van de indicatie.